Vilkår

14 dagers angrefrist

Angrerett — Jfr. angrerettsloven av 21. desember nr 105 2000

Ved reklamasjoner

Reklamasjonsrett — Kjøpsloven av 13. mai nr 27 1988

Reklamasjonsrett på bilder og bildeprodukter

Jfr. Kjøpsloven av 13. mai nr 27 1988:

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (f.eks å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, heving og erstatning) etter Kjøpsloven, jfr. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter - her Utestemme Foto, bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Det er ikke angrerett på spesialtilvirkede fotografier

Man har ikke angrerett på spesialtilvirkede fotografier og bildeprodukter (ref Angrerettsloven av 21. desember nr 105 2000). Bilder og bildeprodukter er ikke noe vi kan selge videre.

Man har reklamasjonsrett

Jfr. Kjøpsloven av 13. mai nr 27 1988:

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (f.eks å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, heving og erstatning) etter Kjøpsloven, jfr. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter - her Utestemme Foto, bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Registrering/personopplysninger.

Registrering hos Utestemme er gratis og uten kjøpsforpliktelser.

For å få tilgang til din private onlinekonto på www.utestemme.no må du registrere brukernavn (dvs. gyldig e-postadresse).

Alle kunder vil kunne motta driftsmeldinger fra oss. Disse meldingene inneholder informasjon/endringer som er sentral(e) for bruk av tjenesten. Antallet driftsmeldinger begrenses til et minimum. Vi sender ikke ut informasjon i utide.

Utestemmes kunderegister er konfidensielt. Vi er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering og kjøp av bilder.

Utestemme forplikter seg til å ikke selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at Utestemme må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer. Utestemme retter seg etter personopplysningslovens §31 og har innmeldt sin virksomhet til Datatilsynet.

Utestemme lagrer bildene i inntil to år etter fotografering, vi gir varsel om sletting på epostadressen du har registrert deg med.

Du kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle bilder slettes. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker hos Utestemme. De vil bli oppbevart inntil du ber om at de blir slettet.

Priser

Gjeldende produktpris er den som er oppgitt i prislisten på www.utestemme.no den dagen kunden avgir sin bestilling.

Betaling for tjenesten gjøres ved bestillingstidspunktet.

Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. Utestemme forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser.

På alle bestillinger tilkommer porto. Oversikt over porto og ekspedisjonsgebyrer får kunden i handlekurven.

Levering

Det vil gå ca. 5–10 dager fra Utestemme har mottatt en ordre til kunden får bildene hjem i postkassen - avhengig av sted og postgang. Bestilles forstørrelser som ikke får plass i postkassen, må de hentes på lokalt postkontor.

Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).

Alle varer sendes som A-post eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 10 arbeidsdager fra ordrebekreftelse er mottatt fra Utestemme, må kunden ta kontakt per e-post til post@utestemme.no eller på telefon 4000 1174. Utestemme vil da prøve å etterspore leveransen. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore, vil Utestemme på oppfordring sende erstatningsvare.